Галіновський О. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 51-56
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

БЕЗКОНТАКТНИЙ АСИНХРОНІЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБІНОВАНОМУ КЕРУВАННІ ЗБУДЖЕННЯМ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер
Наведено результати досліджень математичної моделі безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним багатофазним електромашинним збудником і безпосереднім перетворювачем частоти з природною комутацією та модульованою вхідною напругою при роботі генератора з інфранизькою частотою збудження та управлінні збудженням по ланцюгу збудження збудника й куту керування тиристорами.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, збудник, перетворювач, комбінований.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 56-61
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

РЕЖИМИ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В БЕЗКОНТАКТНИХ АСИНХРОНІЗОВАНИХ МАШИНАХ З ІНФРАНИЗЬКИМИ ЧАСТОТАМИ ЗБУДЖЕННЯ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер, Є. М. Дубчак
Проведено аналіз роботи обертових перетворювачів частоти в безконтактних асинхронізованих машинах при роботі з інфранизькими частотами збудження та швидкості обертання валу вищої та нижчої за синхронну. Встановлено, що перетворювачі частоти асинхронізованих двигунів і генераторів працюють у режимах видачі активних і реактивних потужностей, а перетворювачі частоти компенсаторів можуть працювати в режимах видачі та споживання реактивної потужності. Приведено почасові діаграми напруг і струмів роторів асинхронізованого генератора та компенсатора, одержаних за результатами розрахунків математичної моделі асинхронізованої машини при роботі з позитивним і негативним ковзанням.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, двигун, компенсатор, перетворювач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    425-430

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ВЫПРЯМЛЯЧІВ ВЕНТИЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗРАХУНКІВ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ

О. М. Галіновський, О. Ю. Бабенко, О. О. Ленська

Приведено методики визначення основних співвідношень трифазних та багатофазних випрямлячів вентильних генераторів за результатами розрахунків перехідних режимів моделей випрямлячів у системі схемотехнічного моделювання Micro Cap, а також нелінійних параметрів еквівалентних схем заміщення випрямлячів за ланками навантаження та джерела живлення при зміні режиму роботи від неробочого ходу до короткого замикання. Аналіз результатів розрахунків моделей 48-фазного мостового випрямляча з точною електричною та еквівалентною схемами заміщення в системі Micro Cap, проведених у динамічних та усталених режимах роботи, показав практичну ідентичність струмів навантаження двох моделей випрямляча.

Ключові слова: характеристики, вентильний генератор, випрямляч, діод, перехідний режим.