Гаврилець Г. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.313

С.   49-53

МоваРос.

Бібл.7 назв.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КРІПЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Г. О. Гаврилець

Розглядається методика визначення параметрів кріплення асинхронного двигуна на жорсткій основі. Методику засновано на визначенні та аналізі електромагнітного моменту та сили, що породжує вібрацію, вимірюванні та аналізі віброшвидкості, застосуванні методу електромеханічних аналогій для складання ідентифікаційної моделі та енергетичного методу для визначення чисельних значень коефіцієнтів жорсткості й демпфірування кріплення.

Ключові слова: вібрація, асинхронний двигун, електромагнітний момент, координатні перетворення, ряд Фур’є, миттєва потужність.