Гладир А. І.

УДК 62-82-52(076.5)
ISBN 978-617-639-047-3
С. 192
Мова Укр.
Бібл. 70 назв.

ПРАКТИКУМ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІ

Коренькова Т. В., Гладир А. І., Алєксєєва Ю. О.
Розглянута загальна характеристика типових промислових механізмів, наведено особливості режимів роботи, вимоги до електропривода та систем керування електроприводами механізмів циклічної й безперервної дії. У навчальному посібнику запропоновано дев’ять практичних занять, що охоплюють особливості режимів роботи автоматизованого електропривода типових промислових механізмів. Тестові завдання розраховані для перевірки знань студентів на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», «Спеціаліст» і «Магістр» – зі спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», які вивчають навчальні дисципліни «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».
[Коренькова Т. В. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів : навч. посібник / Т. В. Коренькова, А. І. Гладир, Ю. О. Алєксєєва. – Вид. ПП Щербатих О. В., 2014. – 192 с. – ISBN 978-617-639-047-3. – Бібліогр. : 70 назв. – укр.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.516.75
С. 39-46
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

Гладир А. І., Лещук О. Ю., Шевченко А. С., Шевченко С. Ф.
Проведено аналіз технологічного устаткування виготовлення труб на основі композиційних матеріалів методом намотки. Визначено основні особливості роботи промислового обладнання, що впливають на якість готової продукції. Створено математичний опис процесу роботи технологічного обладнання при виготовленні труб із заданими геометричним параметрами. Розроблено базовий алгоритм керування роботою механізмів обертання оправки та руху розкладача стрічки композиційного матеріалу. Створено додатковий алгоритм корегування технологічно заданого значення вистою розкладача на краях оправки при сталості всіх інших параметрів, що дозволяє зменшити необхідність механічної обробки виробів на кінцевому етапі. За результатами попередніх досліджень надано структурну схему пристрою для завдання режиму роботи взаємопов’язаних частотно-регульованих електроприводів оправки та розкладача, що дозволить підвищити якість готової продукції, зменшити енергозатрати на її виготовлення та розширити номенклатурний ряд труб.
Ключові слова: автоматизована система, намотування труб, композиційні матеріали.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34, 62-529
С. 28-39
Мова Укр.
Бібл. 22 назв.

КЕРУВАННЯ РУШАННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМУ

Хребтова О. А., Ченчевой В. В., Гладир А. І.
Для підвищення у 2–5 рази кратності пускового моменту асинхронного двигуна запропоновано спосіб визначення необхідних значень напруги й частоти джерела живлення на базі частотно-регульованого асинхронного електропривода з урахуванням нелінійності кривої намагнічування. Застосування регресійної моделі, що відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти живлячої напруги, дозволяє розрахувати значення напруги й частоти джерела живлення для отримання заданого або максимально допустимого пускового моменту з мінімальним пусковим струмом. На базі запропонованої структури автоматизованої системи управління частотно-регульованим електроприводом розроблено алгоритм рушання асинхронного електропривода технологічного об’єкта у важких умовах на прикладі електроприводу механізму підіймання затвора греблі гідроелектростанції, проаналізовано режими навантаження перетворювача частоти, запропоновано математичний апарат для контролю теплових режимів асинхронного двигуна під час рушання, пуску й роботи технологічного механізму.
Ключові слова: параметри джерела живлення, алгоритм рушання, нагрів.