Глазєва О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

 УДК   681.3.06: 518.12

С.    456-458

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

ПЕРЕТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ДО НОРМОВАНОЇ ФОРМИ

І. М. Гвоздєва, В. Ф. Миргород, Є. В. Деренг, П. І. Поліщук, О. В. Глазєва

На основі математичної моделі динамічних режимів вітроенергетичної установки турбогенераторного типу вирішено задачу управління за гарантованими запасами аеродинамічної сталості, що забезпечує поліпшення енергетичних та економічних характеристик Виконано комп’ютерну реалізацію розроблених математичних моделей із застосуванням записів реального вітру. Розглянуто два основних режими роботи: автономний режим роботи вітроенергетичної установки, а також режим роботи паралельно з мережею безмежної потужності.

Ключові слова: вітроенергетична установка, математична модель, управління, моделювання, стійкість.