Голенков Г. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.33
С. 22-24
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ В ПОВІТРЯНОМУ ЗАЗОРІ КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА З АКСІАЛЬНИМ І РАДІАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА ЯКОРІ

Г. М. Голенков, М. Аббасіан
Надано результати експериментальних досліджень розподілу електромагнітної індукції у повітряному зазорі коаксіально-лінійного синхронного двигуна зворотно-поступального руху в межах половини полюсного поділу з аксіальним та радіальним розташуванням постійних магнітів на якорі. Визначено середні значення магнітної індукції в повітряному зазорі між індуктором і якорем цих двигунів, а також дані їх порівняльні характеристики.
Ключові слова: коаксіально-лінійний синхронний двигун, електромагнітна індукція, магнітопровід, віброзанурювач.