Головач І. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.511.42

С.    340-341

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ВПЛИВ МЕТОДУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КЕРУВАННЯ

В. І. Мороз, І. Г. Головач, Я. С. Паранчук

Зроблено огляд впливу методів дискретизації неперервних систем на дискретні реалізації типових структур цифрових регуляторів. Аналіз виконано на прикладі двох елементарних ланок: з дійсним полюсом і парою комплексно-спряжених полюсів. Дослідження проведено для аналітичного і трьох популярних числових методів дискретизації. Показано їх вплив на кількість нулів і полюсів результуючої дискретної передатної функції. Для ланки з парою комплексно-спряжених полюсів побудовано кореневі годографи отриманих дискретних реалізацій.

Ключові слова: z-перетворення, дискретна система, методи дискретизації, цифрове керування.