Горбік В. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.398

С.    373-374

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

СТРУКТУРА Й АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОДІЇ ЗА КОНТУРОМ СТРУМУ (МОМЕНТУ) ДЛЯ ГІРНИЧИХ МАШИН

В. С. Горбік

Розглянуто алгоритми керування асинхронним електроприводом, що забезпечують високі динамічні характеристики за контуром струму (моменту). Розглянуто різні способи формування напруги. Надано осцилограми струмів статора й електромагнітного моменту двигуна для різних систем керування.

Ключові слова: асинхронний електропривод, векторне керування, пряме керування моментом, релейний регулятор.