Гордієнко Н. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 432-439
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Н. О. Гордієнко
Підготовлено й надано матеріал стосовно проведення Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського ХIХ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», де знайшли відображення найважливіші етапи проведення великого міжнародного форуму: пленарне засідання, VI спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», конкурс молодих учених. Усіма присутніми на конференції був відзначений високий рівень організації даного заходу та висловлено сподівання на те, що конференція буде розвиватись і далі та будуть знаходитися нові, ефективні форми її проведення.
Ключові слова: науково-технічна конференція, пленарне засідання, спеціалізована виставка. 

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

С. 150-173
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ 

М. В. Загірняк, Н. О. Гордієнко, Д. В. Рєзнік
Показані основні етапи становлення Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва до національного університету. Підкреслено, що сьогодні він є єдиним у м. Кременчук державним багатопрофільним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за чотирма рівнями та динамічно розвивається й успішно працює над розв’язанням проблем розширення доступу молоді до вишої ocвiти та підвищення її якості. Розглянуто історію Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та здобутки кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод».
Ключові слова: багатопрофільний вищий навчальний заклад, ІV рівень акредитації, наукові школи КрНУ.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 125-134
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЧОТИРНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ. НАУКА, ОСВІТА І ПРАКТИКА» 

Н. О. Гордієнко
Надано матеріал стосовно проведення Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», де знайшли відображення найважливіші етапи проведення великого міжнародного форуму: пленарне засідання,
VIІ спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», доповіді за закінченими дисертаційними роботами, виступи молодих учених. Відзначено високий рівень організації даного заходу та висловлено сподівання, що конференція буде розвиватись і далі та будуть знаходитися нові, ефективні форми її проведення.
Ключові слова: науково-практична конференція, пленарне засідання, спеціалізована виставка.