Гордієнко Н. О.

Інженерні та освітні технології

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 66-77
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДО ЮВІЛЕЮ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Гордієнко Н. О., Алєксєєва Ю. О., Родькін Д. Й.
Показано, як кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського включилась у підготовку до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Підкреслено, що на суто технічній кафедрі можливе проведення заходів гуманітарної спрямованості, що сприяє розширенню кругозору співробітників кафедри, студентів, розвитку почуття патріотизму, гордості за свою країну.
Ключові слова: музей, ювілей, Кобзар, велетень вітчизняної культури.