Грабко В. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.314.214

С.    508-511

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВПЛИВУ ТРАНСФОРМАТОРА НИЖНЬОГО РІВНЯ В ЗАДАЧІ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАНСФОРМАТОРА З ПРИСТРОЄМ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

В. В. Грабко, І. В. Бальзан

З використанням математичного апарату теорії нечітких множин розроблено математичну модель, використання якої дозволяє визначити величину впливу кожного трансформатора нижнього рівня у дворівневій системі регулювання напруги. За сумарним впливом трансформаторів нижнього рівня, що характеризує відхилення напруги споживачів за допустимі межі, регулятор здійснює перемикання відгалуження трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням районної підстанції, внаслідок чого якість напруги споживачів електроенергії підвищується.

Ключові слова: силовий трансформатор, коефіцієнт впливу, регулювання напруги, нечітка логіка.