Гуров А. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.078
С. 18-27
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗОНАНСНОЮ ВІБРАЦІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ДИНАМІЧНИМ ВІБРОГАСНИКОМ

Черно О. О., Гуров А. П.
Сучасні вібраційні установки повинні задовольняти таким вимогам, як високий ККД, точність відтворення вібрації заданої амплітуди й частоти, обмеження вібраційних навантажень, що передаються на фундамент. Виконання цих вимог можливе тільки шляхом застосування систем автоматики, тому створення систем автоматичного управління вібраційним обладнанням є актуальною задачею. Запропоновано структуру системи автоматичного управління вібраційної установкою з електромагнітним приводом і електромагнітним динамічним віброгасником, встановленим на проміжній платформі. Система забезпечує задану амплітуду й частоту вібрації робочого органу установки шляхом управління амплітудою й частотою струму в обмотці електромагнітного вібратора, при цьому вона підтримує стійкий резонансний режим коливань шляхом управління жорсткістю підвісу віброгасника з метою забезпечення максимального ККД. Управління амплітудою коливань і резонансною частотою установки здійснюється за принципом зворотного зв’язку з використанням цифрових пропорційно-інтегральних регуляторів. Визначення амплітуди й фази коливань робочого органу здійснюється в процесі управління шляхом виконання процедури дискретного перетворення Фур’є над сигналом із датчика вібрації. Розроблено динамічну модель запропонованої системи й проведено дослідження перехідних процесів. Результати моделювання показали, що при певних значеннях коефіцієнтів регуляторів система управління забезпечує необхідну точність і має достатній запас стійкості.
Ключові слова: віброустановка, автоматичне управління, електромагнітний віброгасник.