Гузан М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    70-72

Мова  Англ.

Бібл.3 назв.

ГРАНИЧНА ПОВЕРХНЯ ПАМ’ЯТІ ДЛЯ ГЛАДКИХ I–V ХАРАКТЕРИСТИК

М. Гузан

Роботу присвячено дослідженню важливості змін у виразах I–V характеристик нелінійних елементів, з яких складається багатозначна пам’ять, на форму граничної поверхні. Зміни граничної поверхні досліджені для таких навантажувальних поверхонь

R > 0, коли багаторазові перетини поверхонь I–V обох елементів дають зростання кількості нових особливих точок. Одночасно виконується моніторинг зміни природи особливої точки, яка має значний вплив на морфологію граничної поверхні. Результати показали, що і лінійноламана характеристика, і поліноміальний вираз елементів I–V характеристики є прийнятними для багатозначної пам’яті.

Ключові слова: багатозначна пам’ять, гранична поверхня, навантажувальна площина, характеристичне число.