Гузан М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 356-360
Мова Англ.
Бібл. 23 назв.

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БАГАТОЗНАЧНОЇ ГРАНИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТІ

М. Гузан
Представлено процес розробки програмного забезпечення, яке дозволяє виконувати розрахунок одного перетину граничної поверхні. У запропонованій програмі прийнято використання координат атрактора як виходів інших розроблених програмних модулів. Такий підхід має на увазі, що розробка програмного забезпечення залежить від розробки інших засобів. Без використання їх вихідних значень неможливо було б завершити запропоновану програму. Багаторазове використання запропонованого програмного забезпечення дозволяє перебудувати всю граничну поверхню в тривимірному просторі.
Ключові слова: багатозначна пам’ять, усталений граничний цикл, гранична поверхня, поверхня навантаження.