Гузов Е. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.625.28-83
С. 91-95
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ У НЕСТАЛИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. В. Омельченко
Викладено аналіз діаграм навантажень тягових двигунів копальневих електровозів при виконанні завантажувальних робіт та під час руху по головних виробках. Відзначено істотну відмінність тягових навантажень і характер нагріву тягових двигунів при завантажувальних роботах та під час руху по магістральних виробках. Визначено інтегральну криву розподілу струмів навантаження тягових двигунів залежно від ваги составу. Побудовано залежності, що дозволяють визначити потужність тягових двигунів за умови допустимого нагріву в несталих режимах роботи.
Ключові слова: рудниковий електровоз, режими роботи.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 96-100
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНИКОВИЙ ГІБРИДНИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ З АСИНХРОННИМ ПРИВОДОМ ТА АВТОМАТИЗОВАНИМ КЕРУВАННЯМ

О. М. Сінчук, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, М. А. Бауліна, Є. І. Скапа
Наведено результати досліджень з розробки енергоефективного та безпечного у використанні рудникового електровозу для вітчизняних шахт – гібридного контактно-акумуляторного з асинхронним тяговим автоматизованим електроприводом. Викладено результати розробки тягового електромеханічного комплексу для контактно-акумуляторного двоосьового (рудникового) електровозу. Наведено базову структуру енергоефективного тягового електричного комплексу з автоматизованим керуванням під час виконання навантажувальних та розвантажувальних робіт.
Ключові слова: гібридний контактно-акумуляторний електровоз, асинхронний електричний привод, автоматизація.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.625.28-83

С.    236-238

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ IGBT-ПЕРЕТВОРЮВАЧ–ДВОФАЗНИЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУН ДВОВІСНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, О. Є. Мельник, О. В. Омельченко

Наведено аналіз структур і параметрів тягових комплексів IGBT-перетворювач–тягові асинхронні електричні двигуни при трифазному і двофазному виконанні. Виконано порівняльну оцінку чотирьох варіантів структур тягового електроприводу за п’ятьма показниками. Показано, що при однаковій потужності втрати у двигунах при двофазному і трифазному виконанні також однакові. Перетворювач для двофазного асинхронного двигуна має на 35 % менший об’єм і у два рази менше втрати в перетворювачі. Обґрунтовано вибір найбільш ефективного варіанту.

Ключові слова: тяговий електричний привід, перетворювач, асинхронний електричний двигун.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.316.9

С.   43-48

МоваРос.

Бібл.3 назв.

КАНАЛИ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗОСОСТАВОВ

О. М. Сінчук, В. О. Чорна, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, Р. А. Пархоменко, Л. В. Сменова

Надано принципи побудови багаторівневої системи моніторингу та діагностики електричного обладнання тягових електротехнічних комплексів. Наведено результати досліджень з виявлення можливостей передачі даних про стан основних вузлів електровозного транспорту в умовах шахт. Проаналізовано можливі канали передачі даних від шахтного рухомого складу диспетчерам шахти та гірничого підприємства. Обгрунтовано доцільність використання контактної мережі як каналу передачі даних, а також обрано діапазон приймально-передаючих частот каналів. Наведено схему підсистеми передачі даних про стан електричного обладнання електровоза.

Ключові слова: канал передачі інформації, шахтний транспорт, контактна мережа, моніторинг.