І. А. Кущ

УДК 621.313.281.1

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ В МАШИНАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛО-ПОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ

І. А. Кущ, А. В. Некрасов, В. В. Ромашина

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: igor_kushch@ukr.net

Проведено аналіз відмінностей розрахунку електромагнітних параметрів аналітичним та чисельним методом для машин постійного струму. Визначено та розкрито недоліки використання аналітичних методів при розрахунку електромагнітного моменту в машинах постійного струму. Показано особливості розрахунків магнітної енергії та коенергії за допомогою використання принципу д’Аламбера–Лагранжа. Обгрунтовано принципи застосування програмного забезпечення для розрахунку електромагнітних полів, основаного на методі скінченних елементів для визначення електромагнітного моменту машин постійного струму. Побудовано динамічну коло-польову модель двигуна постійного струму, що надає можливість провести аналіз зміни електромагнітних параметрів у часі. Шляхом обробки результатів моделювання отримано розподіл магнітної коенергії у перерізі машин постійного струму. Показано, що при використанні чисельних методів, за умови достатньої кількості елементів скінчено-елементної сітки, можливо отримати характерні залежності для двигуна постійного струму, які враховують особливості його режиму роботи при зміні характеристик магнітної системи.

Ключові слова: магнітна система, енергія, коенергія, електромагнітний момент, принцип д’Аламбера–Лагранжа.