І. А. Кузнецова

Інженерні та освітні технології

УДК 378. 062
С. 14-19
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

І. А. Кузнецова
У роботі розкривається значення гуманізму, його розуміння в аспекті освітньої концепції та запровадження у навчальному процесі. Акцентується увага на потребі застосування викладачами у своїй професійній діяльності принципів демократичної педагогіки на відміну від педагогіки авторитарної. Надаються поради щодо втілення гуманістичних основ у процес взаємодії зі студентами.
Ключові слова: гуманізм, гуманізація, освіта, особистість, педагогічна взаємодія, толерантність, авторитарна педагогіка, співпраця.

Інженерні та освітні технології

УДК (378.146. 062–51: 378–057.875) «18»
С. 65-68
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

І. А. Кузнецова
Розглядається актуальність проблеми гуманізму взагалі та гуманізації взаємовідносин викладачів та студентів у процесі контролю знань зокрема. Автор звертається до поглядів видатних постатей ХІХ століття: М. Пирогова, К. Ушинського, В. Стоюніна, Д. Менделеєва, Х. Алчевської, П. Каптерєва, М. Чехова та досліджує, як вони вирішують питання проведення екзаменів, його доцільності, ставлення до учнів, врахування їх індивідуальних особливостей при проведенні екзаменів тощо. На основі аналізу поглядів представників педагогічної думки ХІХ століття робиться висновок про доречність застосування їх здобутків у сучасну навчальну практику. Пропонується дотримання таких шляхів забезпечення гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань як: поважати особистість студента, сприяти всебічному розвитку студента, приділяти особливу увагу роботі студента протягом семестру чи навчального року, при проведенні іспиту створювати сприятливу атмосферу, враховувати психологічні особливості студента при проведені контрольних заходів, порівнювати динаміку успіху чи неуспіху студента протягом певного часу, а не порівнювати студентів між собою тощо.
Ключові слова:.гуманізм, гуманістичний підхід, контроль знань, психологічні особливості.