І. І. Митрофанов

Інженерні та освітні технології

УДК 372.834
С. 42-44
Мова Укр.

ЮРИДИЧНА ОСВІТА Й ЮРИДИЧНА НАУКА: ЧИ МОЖЛИВЕ ЇХ ВІДОКРЕМЛЕНЕ ІСНУВАННЯ?

І. І. Митрофанов
Досліджуються питання реформування вищої юридичної освіти, що гуртуватися на взаємодії останньої з юридичною наукою. Труднощі при викладанні юридичних дисциплін виникають у зв’язку з постійними змінами законодавства. Знання, що передаються студентами юристам мають бути істинними – відповідати об’єктивній правовій реальності. Констатується наявність певних особливостей встановлення істини в правотворчості, правореалізації й у самій юридичній науці. Ці особливості мають враховуватися науково-педагогічними працівниками при викладанні юридичних дисциплін у вищій школі, а встановити їх можливо завдяки науковій діяльності самих працівників. Аналізуються недоліки сучасної вищої юридичної освіти. Акцентується увага на прогалинах у підготовці студентів-юристів нашого університету. Вказується на необхідність зайняття науковою діяльністю кожним науково-педагогічним працівником. Робиться висновок, що сучасний вищий навчальний заклад має виконувати не лише функцію викладання навчальних дисциплін, передбачених відповідними освітньо-професійними програми підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство», але й зосереджувати науковий потенціал, який необхідно постійно розвивати через планову наукову діяльність.
Ключові слова: юридична освіта, юридична наука, конвергенція юридичної освіти та науки, модернізація юридичної освіти.