І. М. Кочуров

УДК 62-503.56

КОРЕКЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, І. М. Кочуров

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: melnykow@gmail.com

Робота асинхронного двигуна з електричною чи магнітною несиметрією обмоток статора призводить до нерівномірного розподілу втрат у міді статора за фазами двигуна та появи змінних складових електромагнітного моменту та споживаної потужності. Такі режими роботи можуть бути значними як для двигуна, так і для робочого механізму в цілому, оскільки з’являються незгасаючі коливання моменту й швидкості двигуна та збільшуються гріючі втрати в окремих фазах статора. У роботі показана можливість компенсації впливу несиметрії обмоток статора на динамічні та енергетичні характеристики систем електропривода з векторним керуванням. Надано структури систем керування асинхронними двигунами, що залежно від обраного параметру дозволяють компенсувати чи змінну складову електромагнітного моменту, чи змінну складову споживаної активної потужності. Показано, що при роботі запропонованих систем керування спостерігається зменшення теплового навантаження окремих фаз двигуна, проте кращі результати показує система векторного керування з компенсацією змінної складової споживаної потужності.

Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, несиметрія статора, компенсація.

 

І. М. Кочуров

Компенсація змінної складової електромагнітного моменту асинхронного двигуна у складі електропривода з векторним керуванням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 13–14.

У роботі представлено метод компенсації змінної складової електромагнітного моменту асинхронного двигуна з несиметричними обмотками статора у складі електропривода з векторним керуванням. Проаналізовано розподіл втрат у міді статора та споживаної активної потужності за фазами двигуна при використанні запропонованого методу компенсації. 

І. М. Кочуров, В. О. Мельников

Компенсація змінної складової активної потужності асинхронного електропривода з векторним керуванням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 89–90.

В роботі показано можливість здійснення компенсації змінної складової споживаної активної потужності в системі електропривода з класичним векторним керуванням. Виявлено вплив даного методу компенсації на потужність фаз двигуна і на втрати в них.