І. О. Коваленко

О. М. Рижков, В. С. Решетник, І. О. Коваленко

Мікроконтролерна система непрямого визначення швидкості навантажувальної машини

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 271–272.

В роботі викладено підхід до реалізації мікроконтролерної системи визначення швидкості навантажувальної машини постійного струму з незалежним збудженням. Наведено математичну модель машини для визначення її швидкості на основі вимірювання напруги та струму якоря. Викладено принципи побудови керуючої програми для мікроконтролера.