І. О. Сінчук

УДК 621.318.48:621.316
С. 110-117
Мова Укр.
Бібл. 14 назв.

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРНОГО ПРОСТОРУ Й ПРОЦЕС СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, А. М. Ялова, М. А. Віннік
Наведено результати досліджень аналізу споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з підземним способом видобутку залізняку. Приведено структуру енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживаної енергії є електрична. Показано зв’язок між об’ємами споживаної електричної енергії й собівартістю залізорудної сировини, що добувається. Обґрунтовано необхідність управління процесом електроспоживання та планування обcягів споживання енергії підприємствами. Приведено класифікацію факторів, що впливають на ефективність системи нормування питомих витрат електричної енергії. Сформульовано методику створення факторної системи та інтегрального показника для здійснення управління енергопостачанням підприємств.Запропоновано обґрунтовану для реалізації методику ефективного керування процесом електроспоживання залізорудних виробництв із підземними видами робіт, яка передбачає покрокову реалізацію цього процесу, а також дає можливість ефективно планувати діяльність підприємства.
Ключові слова: електроспоживання, залізорудне виробництво, керування.

УДК 621.318.48
С. 69-74
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ОЦІНКА РІВНІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ГІРНИЧОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ПІДЗЕМНИМ ВИДОБУТКОМ

І. О. Сінчук, Е. С. Гузов, А. М. Ялова, М. А. Віннік
Наведено аналіз та оцінку рівнів споживання електричної енергії вітчизняними підприємствами з підземним видобутком залізорудної сировини. Показана ступінь взаємозв’язку між обсягами видобутку й рівнем споживання електричної енергії, доведено необхідність комплексної оцінки рівнів електроенергоспоживання даних видів підприємств у функції обсягів видобутку залізорудної сировини. Проаналізовано структуру електроенергоспоживання за видами електричних приймачів протягом останніх років. Розглянуто особливості графіків споживання, зумовлені, з одного боку, технологією ведення гірничих робіт, а з іншого – застосуванням тарифів, диференційованих за зонами доби. Наведено добові графіки електричних навантажень найбільш енергоємних споживачів гірничорудних підприємств та їх аналіз. Рекомендуються практичні заходи, спрямовані на підвищення електроенергоефективності залізорудних підприємств.
Ключові слова: електроенергія, електроенергоефективність, рівні споживання, залізорудні підприємства.

УДК 621.311.4.031
С. 89-95
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. О. Синчук, О. М. Яловая, С. М. Бойко
Приведена характеристика програмних комплексів для моделювання й розрахунків систем на базі поновлюваних джерел енергії. У результаті аналізу виділено й запропоновано для науково-дослідних цілей групи програм Sim і Dim, оскільки вони є найбільш доступними широкому колу користувачів без спеціальних знань програмування, мають зручний і легкий у використанні інтерфейс та розповсюджуються науково-дослідними центрами безкоштовно. Досліджено в програмному пакеті Нomer energy систему електропостачання ділянки освітлювальної мережі на базі поновлюваних джерел енергії для умов підземних виробок залізорудних шахт. Результати проектування вітроенергетичної установки підтвердили теоретичні й практичні результати. Запропоновано використовувати програмний пакет Нomer energy для дослідження електроенергетичних мереж, визначення їх оптимальних складових елементів і техніко-економічної оцінки, а також для реалізації заходів щодо підвищення електроенергоефективності залізорудних підприємств.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, Нomerenergy.

УДК 622.625.28-83

РАЗРАБОТКА СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, Д. О. Кальмус

Криворожский национальний университет

ул. ХХІІ Партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50024, Украина. Е-mail: speet@ukr.net

Рассмотрены способы и схемотехнические решения электрического торможения тяговых электроприводов постоянного тока рудничных электровозов. Отмечена актуальность и необходимость модернизации эксплуатируемых решений в направлении поиска новых эффективных вариантов торможения этих видов тяговых электроприводов. Обосновано направление поиска. Установлен наиболее приемлемый вид – динамическое торможение. Показано, что ввиду высоких энергетических показателей, мягкости электромеханических характеристик и относительной простоты реализации схемных решений применяемые в качестве тяговых электрические машины постоянного тока последовательного возбуждения достаточно эффективны. Отмечено, что применяемые для надежного возбуждения двигателей различного рода «подпитки» обмотки возбуждения от дополнительного источника питания – аккумуляторной батареи, созданием инициирующего импульса за счет энергии заряда конденсатора и т.п., характеризуются общим и немаловажным недостатком – потребностью в дополнительных силовых элементах либо достаточно точной настройке. С целью устранения вышеотмеченных недостатков предложено авторское схемотехническое решение, минимизирующее эти одиозные моменты.

Ключевые слова: тяговый электропривод, самовозбуждение.

УДК 621.311.4.031

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ З МЕТОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

І. О. Сінчук

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг,  50027, Україна

С. М. Бойко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: bsn1987@i.ua

Ю. М. Кутовий

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

вул. Фрунзе, 21, Харкiв, Україна 61002

Розглянуто потенціал альтернативних джерел енергії підприемств гірничо-видобувного комплексу, проведено оцінку їх упровадження. Проведено дослідження аеродинамічних характеристик промислових підприємств гірничо-видобувного комплексу, за результатами яких було зроблено висновок про те, що використання електромеханічних вітроенергетичних комплексів, які використовуються як автономно, так і у складі системи електропостачання, є можливим та доцільним. Обґрунтовано актуальність розробки й реалізації в практику роботи підприємств гірничо-видобувного комплексу електромеханічних вітроенергетичних комплексів як додаткових джерел живлення у складі системи електропостачання з метою забезпечення умови безперебійності та надійності електропостачання електроприймачів та зменшення собівартості видобутку корисних копалин.

Ключові слова: система електропостачання, електричні установки, поновлювані джерела енергії.

УДК 621.315.176

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ГЛАВНЫХ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМБИНАТОВ

И. О. Синчук

Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет»

ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: speet@ukr.net

Рассмотрены актуальные для горнометаллургических предприятий Украины вопросы оценки состояния и определения тактики повышения эффективности использования электрической энергии на железорудных комбинатах. Показано, что эксплуатируемые на главных понизительных подстанциях этих предприятий силовые трансформаторы загружены в среднем не более чем на 35 %. Такая ситуация вызывает дополнительные потери электроэнергии на пути ее трансформирования к потребителям. Обоснован и предложен, как достаточно эффективный вариант в таких ситуациях, вывод недогруженных трансформаторов в «холодный резерв». Получены зависимости снижения уровня потерь электроэнергии в продолжающих функционировать трансформаторах в функции суммарной загрузки. Приведен алгоритм оптимизации обратного процесса ввода–вывода трансформаторов из состояния «холодного резерва».

Ключевые слова: электрическая мощность, потери, силовые трансформаторы.