І. С. Ануріна

Інженерні та освітні технології

УДК 378
С. 197-199
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТНОСТІ

І. С. Ануріна
Розглядається важливість використання інформаційних технологій у формування перекладацької компетентності майбутніх філологів. Оскільки глобалізація та інтеграція України в європейську та світову спільноти вимагає пошуку новітніх підходів до підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах, і вони стануть представниками нашої країни на міжнародній арені, окрему увагу автор приділяє організації навчального процесу, визначенню виду аудиторних занять та наповненню навчальної дисципліни, які повинні формуватися з урахуванням досвіду закордонних вищих навчальних закладів, де оволодіння інформаційними технологіями та спеціалізованим програмним забезпечення вже стало невід’ємною складовою професійної компетенції висококваліфікованих спеціалістів. Робиться огляд комп’ютерних систем перекладу та доцільності їх використання у професійній діяльності, аналізується роль ІТ у буденних проблемах, з якими стикають письмові та усні перекладачі, наголошується на необхідності вивчення програм автоматизованого машинного перекладу студентами філологічних спеціальностей. Обґрунтовується твердження, що тільки всебічно розвинутий фахівець з вищою освітою буде конкурентоспроможним як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці, який постійно підвищує вимоги до професійної підготовки спеціалістів.
Ключові слова: інформаційні технології, перекладацька компетенція, глобалізація, комп’ютерні системи перекладу.