І. Томчікова

УДК 621.3.049.001.57:004.457
С. 46-52
Мова Англ.
Бібл. 16 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ПЕРІОДИЧНИМИ СИГНАЛАМИ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

І. Томчікова
Запропоновано метод моделювання динамічних електричних кіл зі збудженням несинусоїдальними сигналами в середовищі MATLAB. Формування рівнянь балансу електричних кіл виконано за допомогою методу аналізу на основі розріджених таблиць. Отримано повні рівняння відгуку тестового збурення на основі символьних обчислень, які є однією з важливих переваг використання MATLAB. Наведено графічне надання функцій повного відгуку, неусталеної складової повного відгуку, а також усталеної складової функції повного відгуку електричного кола.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, аналіз методом розріджених таблиць, перетворення Лапласа, MATLAB, повний відгук.