І. В. Ховрак

Інженерні та освітні технології

УДК 378
С. 125-127
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак
Обґрунтовано важливість використання інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних та високоадаптивних фахівців. Розвитку сучасного суспільства притаманне інтенсивне впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в різні галузі. Зростає потреба в удосконаленні підходів та форматів вищої освіти, за яких інноваційні технології стали б невід’ємною складовою педагогічної діяльності викладачів та інструментом посилення мотивації до навчання студентів. Висвітлено спонукальні чинники впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, їх основні переваги та труднощі у використанні. Доведено, що інноваційна діяльність у вищій освіті – це об’єктивний процес, якого в умовах глобалізації вимагає ринок освітніх послуг. Охарактеризовано основні дидактичні принципи: забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, сприяння професійно-творчому розвитку, реалізація практик особистісно-орієнтованого навчання, орієнтація на інновації. В умовах інтеграції вітчизняної освітньої системи у світову, а також враховуючи поширення впливу інформаційних технологій на всі сфери життєдіяльності суспільства, наголошено на необхідності враховувати сучасні досягнення педагогічної теорії та практики, а також досліджувати перспективні напрями подальшого розвитку педагогічної
науки.
Ключові слова: інноваційні технології, навчально-виховний процес, дидактичні принципи.