Істоміна Н. М.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.13.014
С. 21-31
Мова Укр.
Бібл. 13 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМУТАЦІЇ НА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Н. М. Істоміна
Досліджено вплив типу комутації на механічні та енергетичні характеристики вентильно-індукторного двигуна середньої потужності, конфігурації 6/4. Доведено, що використання несиметричної комутації дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії на 17 %. Отримано аналітичну залежність коефіцієнта корисної дії від коефіцієнта використання фази та струму навантаження. Доведено, що несиметричну комутацію доцільно використовувати при пуску та роботі з перевантаженням.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, несиметрична комутація, коефіцієнт використання фаз, коефіцієнт корисної дії електроприводу.