К. В. Польгун

Інженерні та освітні технології

УДК 376:378.147
С. 138-140
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

К. В. Польгун
Обґрунтовано необхідність розроблення навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін з урахуванням індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією. Визначено труднощі, з якими можуть зіткнутися студенти з обмеженими фізичними можливостями під час вивчення дисциплін математичного циклу. Наголошено на доцільності використання різноманітних форм презентації навчального матеріалу. Акцентовано увагу на багатогранності проблеми контролю навчальних досягнень студентів з обмеженими фізичними можливостями. З’ясовано шляхи організації навчання студентів з вадами слуху. Розглянуто особливості роботи зі студентами з порушенням зору. Підкреслено важливу роль інформаційно-комунікаційних технологій у створенні електронного аналогу навчально-методичного комплексу з певної математичної дисципліни. Описано принцип універсального дизайну. Перераховано додаткові можливості, які створюють інформаційно-комунікаційні технології для студентів з особливими освітніми потребами. Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні студентів з обмеженими фізичними можливостями сприяє підвищенню доступності різноманітних інформаційних ресурсів. Визначено місце електронного навчально-методичного комплексу в системі дистанційного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями, з’ясовано його особливості. Зроблено висновок про необхідність врахування індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією під час розроблення навчально-методичного комплексу та його впровадження в практичну діяльність.
Ключові слова: студент з обмеженими фізичними можливостями, навчально-методичний комплекс, математична дисципліна, інформаційно-комунікаційні технології.