Качалка В. Ю.

УДК 621.316.722.9
С. 250
Мова Укр.
Бібл. 30 назв.

КОНТРОЛЬ І КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Бялобржеський О. В., Сухоніс Т. Ю., Качалка В. Ю.
Навчальний посібник містить п’ять розділів, які охоплюють певні питання контролю, аналізу та керування якістю електричної енергії, зокрема: електрична енергія та її показники; механізм впливу комплексних навантажень на якість електричної енергії; показники якості електричної енергії та вплив на них приймачів, системи вимірювання параметрів електричної енергії, методи та засоби підвищення якості електричної енергії. Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання» при вивченні дисципліни «Контроль і керування якістю електроенергії».
[Бялобржеський О. В. Контроль і керування якістю електроенергії : навч. посібник / О. В. Бялобржеський, Т. Ю. Сухоніс, В. Ю. Качалка. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. – 250 с. – Бібліогр. : 30 назв. – укр.]