Качура О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621:313

С.    408-411

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З НЕЛІНІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ У КОЛІ ФАЗНОГО РОТОРА

О. В. Качура, М. В. Кулик, О. М. С’янов

На основі експериментальних даних дослідження електромагнітних параметрів індукційних опорів з феро-магнітними елементами створено математичну модель асинхронного двигуна з перетворювачем частоти у колі фазного ротора. Дана модель дозволила дослідити вплив частоти струму ротора на величину нелінійного опору, що вмикається у коло ротора. Керування частотою струму ротора дозволяє формувати необхідні механічні характеристики асинхронного двигуна та створює реальні умови для зниження масогабаритних показників нелінійних опорів.

Ключові слова: асинхронний двигун з фазним ротором, перетворювач частоти, нелінійний опір, роторне коло, математична модель.