Калашніков В. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    526-527

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ ТРИШАРОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ НАПЕРЕД ВИЗНАЧЕНОЇ СТРУКТУРИ

В. І. Калашніков, О. Ю. Колларов

Розглянуто штучні нейронні тришарові мережі прямого поширення наперед визначеної структури. Розроблено теоретичну базу для розрахунку вагових коефіцієнтів, вибору структури мережі та взаємозв’язків між нейронами за умов наявності фізичної або математичної моделі об’єкта.

Ключові слова: функція Гауса, нейронна мережа, ініціалізація.