Каленик О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    247-249

Мова  Рос.

Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ПУСКУ

 В. С. Петрушин, О. В. Каленик

Розглянуто та зіставлено такі фактори, як жорсткість валу, міцність валу та динамічна вантажопідйомність підшипника, які характеризують механічний стан асинхронного двигуна при прямому пуску, а також плавних пусках за допомогою тиристорного перетворювача напруги та транзисторного перетворювача частоти. Встановлено, що за рахунок плавного пуску при малих інтенсивностях зміни параметрів регулювання можливо виключити кидки розрахункової динамічної вантажопідйомності підшипника. Результуючий прогин валу при плавних пусках знижується тим суттєвіше, чим менша інтенсивність зміни параметра регулювання.

Ключові слова: прямий пуск асинхронного двигуна, плавний пуск асинхронного двигуна, жорсткість валу при пуску, міцність валу при пуску, динамічна вантажопідйомність підшипника при пуску.