Калініченко А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.13
С. 35-41
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

РОЗРОБКА ТЕПЛОВИХ СХЕМ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОЇ КАРТИНИ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

А. В. Калініченко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kalina.heavy@mail.ru
Описано причини появи дефектів у осерді статора вентильно-індукторного двигуна. Розглянуто механізм впливу таких дефектів на тепловий стан пазової та міжвиткової ізоляції обмотки. Наведено способи, за допомогою яких можливо визначити місця локальних пошкоджень та величини втрат у них. Розглядаються існуючі методи визначення теплового стану вентильно-індукторного двигуна, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано вибір методу теплового розрахунку вентильно-індукторного двигуна при зміні стану осердя. Описано методику розрахунку теплових опорів для різних середовищ статора, через які проходять основні теплові потоки. Теплова схема, яка побудована для основних теплових потоків та джерел теплоти, розбивається на N-у кількість частин, число яких визначається на основі цілих і ушкоджених частин статора, що дає змогу визначати температури у місцях локальних пошкоджень. На основі отриманої схеми заміщення було складено систему рівнянь, розв’язання якої дасть значення температур окремих частин статора.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, тепловий розрахунок, метод теплових схем.