Калінов А. П.

УДК 621.311.07.027.4
ISBN 978-966-8931-80-2
ББК 31.2
С. 256
Мова Укр.
Бібл. 240 назв.

АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

М. М. Басов, В. С. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов’язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового електроустаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких була розв’язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.
У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов’язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
[Басов М. М. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія / М. М. Басов, B. C. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов. – Кременчук:
ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с. – Бібліогр.: С. 232–255. – ISBN 978-966-8931-80-2. – укp.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК УДК 621.313
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З НЕСИМЕТРІЄЮ ОБМОТОК СТАТОРА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, В. О. Огарь
Наведено математичну модель асинхронного двигуна у фазних координатах для досліджень режимів роботи електродвигунів з несиметрією обмоток статора. За порівнянням результатів моделювання з експериментально виміряними сигналами проведено оцінку точності відтворення електромагнітних та електромеханічних процесів, що протікають у двигуні. Для отримання більш достовірної інформації розрахунки в математичній моделі проводилися для реальних виміряних сигналів фазних напруг статора двигуна. Результати проведених досліджень показали, що зі збільшенням ступеня несиметрії коефіцієнт детермінації дещо зменшується, але у рамках реально існуючих рівнів несиметрії (до 10 %) розроблена математична модель є адекватною.
Ключові слова: несиметрія, обмотки статора, електромагнітні параметри.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.762
С. 66-70
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

НАГРІВ І ПРОПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ ПРИ КОМУТАЦІЇ

А. П. Калінов, І. О. Нестеров
Наведено дослідження залежності потужності, енергії, що виділяється, і глибини проплавлення контактів залежно від величини струму, індуктивності навантаження, а також теплофізичних властивостей матеріалу контакту. Показано залежність енергії, що виділяється на контактах, і глибини проплавлення контактів від характеру навантаження й часу розмикання. Наведені розрахунки дають можливість підбирати контактні матеріали для низьковольтних електроапаратів з урахуванням характеру навантаження, що забезпечує мінімальну ерозію контактних поверхонь.
Ключові слова: контакт, комутація, температура плавлення, глибина проплавлення.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   378.147.88:378.693:621.3

С.    585-588

Мова  Укр.

Бібл.5 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

О. В. Прітченко, А. П. Калінов

Проведено попередню оцінку ефективності різних методів та засобів проведення лабораторних занять. Розвинуто методи проведення лабораторних занять з дисциплін напряму «Електромеханіка» за рахунок використання малогабаритних апаратно-програмних фізичних стендів.

Ключові слова: методи проведення занять, ефективність засвоєння знань, експеримент, лабораторні стенди.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 14-19
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА АНАЛІЗОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

Д. Г. Мамчур, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Розглянуто теоретичні основи методу діагностики асинхронних двигунів на основі аналізу фазних струмів і запропоновано підхід до проведення діагностики на основі аналізу сигналів потужності окремих фаз та сумарної потужності трьох фаз асинхронного двигуна. Теоретичні засади, на яких базуються дані методи, ґрунтуються на аналізі спектрального складу електричних сигналів асинхронного двигуна та визначенні наявності гармонік, викликаних появою дефектів. Експериментальні дослідження ефективності роботи розглянутих методів показали переваги методу, що базується на аналізі сигналу потужності. 
Ключові слова: діагностика, асинхронний двигун, спектральний аналіз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.313.333

С.   30-35

МоваУкр.

Бібл.9 назв.

КОРЕКЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З НЕСИМЕТРИЧНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

А. В. Чумачова, А. П. Калінов

Обґрунтовано необхідність компенсації змінних складових трифазної активної потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, що викликані його несиметрією. Пропонується метод компенсації цих складових засобами частотно-регульованого електропривода. Обґрунтовано вирази для визначення корегуючої напруги для компенсації змінних складових трифазної активної потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, що викликано несиметрією фаз статора.

Ключові слова: несиметрія, миттєва потужність, складові потужності, компенсація, асинхронний двигун.