Карпець Г. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-521:62-868:62-531.7
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

АДАПТИВНА ВІБРАЦІЙНА МАШИНА З ТОРОЇДАЛЬНИМ РОБОЧИМ КОНТЕЙНЕРОМ

Р. В. Чубик, Г. Б. Карпець
Розроблено електромеханічну модель енергозберігаючої адаптивної вібраційної машини з тороїдальним робочим контейнером, яка здатна автоматично забезпечити стабільність технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля тороїдальної камери при заданому часі (циклі) віброобробки при постійному резонансному режимі роботи віброприводу і довільній масі загрузки робочої камери оброблюваними деталями і середовищем.
Ключові слова: адаптивна вібраційна машина, тороїдальний робочий контейнер, вібраційна обробка.