Карпенко О. О.

УДК 621.675.052.003.13
№ держреєстрації 0114U005110

СИСТЕМА ТУРБІННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Перекрест А. Л., Карпенко О. О., Щербина О. В.
Звіт з НДР: 38 с., 21 рис., 3 табл., 11 джерел.
Об’єкт досліджень: характеристики насосної станції при її роботі в насосному і турбінному режимах.
Мета дослідження: підвищення ефективності функціонування насосної станції за рахунок турбінного регулювання її параметрів шляхом при роботі одного з насосів в турбінному режимі.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи насосних станцій при турбінному регулюванні їх технологічних параметрів шляхом роботи одного з паралельно включених насосних агрегатів в різних режимах при зміні витрати у споживача.
Для підвищення ефективності роботи насосних станцій необхідно обґрунтування нових методів і засобів регулювання їх технологічних параметрів. Перспективним способом регулювання параметрів насосних станцій є використання турбінного режиму одного з паралельно працюючих насосів станції, який дозволяє змінювати продуктивність у необхідних межах з одночасною рекуперацією електроенергії. Розглянуто роботу насосної станції міського водопостачання при відпрацюванні типового графіка водопостачання шляхом використання турбінного режиму одного з паралельно працюючих насосів. Для здійснення турбінного регулювання продуктивності розроблено алгоритми розрахунку режимів і роботи насосної станції, які враховують умови переходу регульованого насосу з режиму в режим і особливості паралельної роботи агрегатів. Отримані розрахункові дані показують, що при турбінному регулюванні продуктивності можна домогтися зниження споживаної електроенергії на 19 % на добу порівняно з частотним.
Очікуваний науковий результат та його значущість: розроблено принцип турбінного регулювання витрат насосних станцій. Підвищено енергетичну ефективність роботи насосних станцій за рахунок рекуперації електроенергії при відпрацюванні графіка водоспоживання.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: НАСОСНА СТАНЦІЯ, ТУРБІННИЙ РЕЖИМ, ТУРБІННЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.