Карпук І. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83
С. 108-110
Мова Укр.
Бібл. 1 назв.

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ОБЕРТАННЯ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ НА БАЗІ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ В ЇХ РОТОРНИХ КОЛАХ

Д. І. Морозов, І. С. Шевченко, І. А. Карпук
Розглянуто систему синхронного обертання асинхронних машин без допоміжних машин зі спільним джерелом струму в ланцюгах ротора. Зі схеми заміщення одержано опис для визначення струмів в обмотках, з яких можна розрахувати електромагнітні моменти машин і синхронізуючий момент. Одержано спрощений вираз для синхронізуючого момента, який має дві складові: традиційну й таку, що залежить від амплітуди і фази струму джерела. Розглянута система забезпечує більші значення синхронізуючого моменту при малих ковзаннях і має більший коефіцієнт корисної дії.
Ключові слова: система синхронного обертання, джерело струму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   378:147

С.    600-601

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТА ПРИКЛАДНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПРОГРАМ SCILAB ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

І. А. Карпук, Н. І. Андрєєва, Д. І. Морозов

Використання в процесі навчання фахівців-електромеханіків таких програмних пакетів, як MathCAD, Matlab, Maple, має низку істотних недоліків. Пропонується як альтернатива пакету прикладних програм Matlab використовувати безкоштовну вільно поширювану програму Scilab, яка в комплексі з пакетом Smath Studio може практично повністю замінити набір MathCAD–Matlab. Наведено основні можливості пакета прикладних математичних програм Scilab, зазначено деякі недоліки програми Scilab.

Ключові слова: Scilab, Matlab, MathCAD, Smath Studio, навчання.