Клименко О. К.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   519-7

С.    363-365

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ЗВОРОТНЬОЇ МОДЕЛІ В ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПІДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДУ

О. К. Клименко

Розглядається задача керування рухом верхнього кінця трубопроводу, закріпленого на корпусі добувного судна, у забезпеченні заданого руху нижнього кінця стосовно дна океану. Пропонується рішення завдання з використанням оберненої моделі трубопроводу. Описується структурна схема системи автоматичного керування, інваріантної відносно вхідного сигналу.

Ключові слова: добувне судно, трубопровід, обернена модель.