Климко В. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.25
С. 92-100
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІБРИДНОЇ ВІТРО-СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОКРЕМОГО ОБ’ЄКТА

Щур І. З., Климко В. І.
У віддалених від централізованих електричних мереж живлення районах, де розташовуються приватні котеджі, цехи, радіо- й телекомунікаційні станції, супутникові земні станції, використання поновлюваних джерел енергії для електрифікації таких об’єктів стає чи не єдиним вирішенням проблеми. Випадковий характер поновлюваних джерел енергії змушує поєднувати два або більше джерела генерування електричної енергії від поновлюваних джерел енергії та пристрої акумулювання електричної енергії для забезпечення потреб споживача. У роботі показано комплексну модель гібридної вітро-сонячної системи електропостачання окремого об’єкта, в якій використовуються два взаємодоповнюючі канали генерування електричної енергії від поновлюваних джерел енергії вітру та сонця, що реалізуються за допомогою, відповідно, вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання та сонячної батареї, акумуляторну батарею та систему енергетичного менеджменту, реалізовану на контролері. Гібридна вітро-сонячна система електропостачання працює за наданим у роботі алгоритмом. На основі сформованої бази погодинних метеорологічних даних для міста Львова за 2013 рік та графіка навантаження індивідуального котеджу розроблено програму, що розраховує погодинний енергетичний баланс між споживачем протягом одного року, а також дає змогу вибрати оптимальну конфігурацію елементів системи з високими економічними та надійнісними показниками. Для оцінки ефективності роботи системи розраховується критерій імовірності втрати живлення та критерій відносної надлишкової згенерованої енергії. У роботі проводиться кошторисний аналіз елементів системи в цілому й розраховується ціна 1 кВт·год електричної енергії залежно від того, яка конфігурація елементів системи буде вибрана.
Ключові слова: гібридна система електропостачання, система енергетичного менеджменту, алгоритм роботи, вітроелектроустановка, сонячна батарея.