Кніжнік Є. Н.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.2.016.3.012.6
С. 131-139
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ЛАБОРАТОРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗА АЛГОРИТМОМ ТРЕНУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

І. С. Конох, Є. Н. Кніжнік
Викладено підхід до створення дискретного регулятора як штучної нейронної мережі прямого розповсюдження, що складається з трьох нейронів з лінійною одиничною функцією активації. Налаштування регулятора відбувається відповідно до алгоритму тренування нейронної мережі, який базується на аналізі функціоналу якості. Розробку можна адаптувати для керування комплексами силовий перетворювач–двигун. Програмне забезпечення, створене в середовище LabView 8.X, дозволяє візуалізувати процес керування, аналізувати якість керування і використовується в учбовому процесі.
Ключові слова: нейронна мережа, оптимізація.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 29-40
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Є. Н. Кніжнік, А. Л. Перекрест, А. В. Маслівець
Розглянуто існуючі системи контролю параметрів теплоенергетичних об’єктів. Висунуто вимоги щодо систем віддаленої диспетчеризації. Спроектовано систему віддаленої диспетчеризації на базі кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розглянуто питання щодо обміну інформації між об’єктами системи. Розроблено комп’ютерну програму для локального збору та передачі інформації про стан теплоенергетичних об’єктів з Web інтерфейсом для віддаленого доступу.
Ключові слова: системи теплопостачання, диспетчеризація, web-контроль та керування.