Кобилянський Б. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 111-114
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙНОГО ІНДУКЦІЙНО-ДИНАМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В РЕЖИМІ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ

В. В. Коломієць, Д. А. Семенець, Б. Б. Кобилянський
Обґрунтовано необхідність дослідження характеристик електромеханічного приводу для реалізації лінійних переміщень у мікрометровому діапазоні – лінійного індукційно-динамічного перетворювача. Привод розглянуто як система компонентів пружної механічної частини, що приводиться в рух електромагнітною силою, яка розвивається плоскою котушкою короткозамкненого якоря, жорстко сполученою з робочим органом, рухомою в магнітному полі індуктора. Котушка індуктора збуджується періодичними прямокутними імпульсами, які характеризуються амплітудою, частотою, шпаруватістю. На підставі відомих результатів оптимізації подібних пристроїв визначено розрахункові співвідношення для основних параметрів лінійних індукційно-динамічних перетворювачів у функції діаметру індуктора. Розроблено математичну модель лінійного індукційно-динамічного перетворювача для режиму малих переміщень. На підставі отриманої моделі визначено регулювальні характеристики й проведено аналіз типів керуючих дій для перетворювача. Проведено аналіз керуючих сигналів приводу. Розроблена модель і отримані співвідношення дозволяють надалі виконувати розробку лінійних індукційно-динамічних перетворювачів з урахуванням реальних вимог виконавчих механізмів і оптимізувати параметри пристрою за різними критеріями.
Ключові слова: привод мікропереміщень, лінійний індукційно-динамічний перетворювач.