Коцюбинський В. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83 (075.8)
С. 72-74
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

СИНТЕЗ ГОЛОВНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЧЕРНОВОЇ КЛІТІ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНОСТІ КІНЕМАТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ

О. В. Холодюк, В. С. Коцюбинський
Дослідження присвячено синтезу електромеханічної системи з урахуванням пружності кінематичної передачі, який розглянуто на прикладі головного електроприводу чорнової кліті стану 3000. Для компенсації пружності механічної передачі автори рекомендують упровадити в систему коригуючий пристрій, розрахунок якого надано в даній роботі.
Ключові слова: пружність, кінематична передача, коливання, коригуючий пристрій, двомасова система, момент тертя.