Колб А. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.004
С. 91-95
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ КЕРОВАНИЙ ЗАРЯД НАКОПИЧУВАЛЬНИХ КОНДЕНСАТОРІВ У СИСТЕМАХ ГРУПОВОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

А. А. Колб
Обґрунтовано параметри зарядного кола діодного випрямляча в режимі попереднього заряду накопичувальних конденсаторів у системах групового живлення електроприводів, що обмежують напругу на конденсаторі на необхідному рівні. Запропонований енергозберігаючий керований спосіб заряду зазначених накопичувачів. Представлено структурну схему системи автоматичного регулювання, що забезпечує необхідний характер зміни напруги перетворювача.
Ключові слова: ємнісні накопичувачі, енергозбереження, заряд конденсатора.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.311.004

С.    250-253

Мова  Рос.

Бібл. 6 назв.

ГІБРИДНІ ФІЛЬТРИ В ПРИСТРОЯХ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

А. А. Колб

Виконано аналіз компонування й керування гібридними фільтрами, що є комбінаціями пасивного й активного фільтра. Застосування гібридних фільтрів дозволяє суттєво знизити вимоги за струмом й напругою до активного фільтра у складі гібридного. Отримано вирази для оцінки співвідношення встановлених потужностей силового активного компенсатора й активного фільтра у складі гібридного.

Ключові слова: активний фільтр, гібридний фільтр.