Кондратенко І. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318.1.001.41
С. 119-124
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ПРОСТОРОВІ СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНАРНИХ СИСТЕМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ

Р. О. Мазманян, І. П. Кондратенко
Наведено просторові спектри даних сканування поверхонь багатополюсних планарних систем з постійними магнітами. Показано можливості й шляхи використання гармонічних моделей для дослідження властивостей і порівняльної оцінки планарних систем за допомогою багатовимірного перетворення Фур’є. Отримано математичні моделі для різних видів полюсів планарної системи, у тому числі з порушенням просторового та параметричного розподілу магнітної індукції. Отримані результати передбачається використовувати у біологічних експериментах з феромагнітними рідинами.
Ключові слова: магніти, планарні системи, просторовий спектр.