Коноплінський М. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.5:62-83
С. 94-96
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

НОВИЙ АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ СТАТОРА І РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

С. М. Пересада, М. А. Коноплінський
Новий алгоритм, що забезпечує експоненціальну ідентифікацію активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна на основі інформації про струми та напруги статора, а також кутову швидкість ротора, синтезовано з використанням другого методу Ляпунова. Теоретично доведено локальну асимптотичність ідентифікації активних опорів при виконанні умов персистності збудження. Додатково синтезований алгоритм ідентифікації є спостерігачем потокозчеплення ротора, адаптивним до змін активних опорів статора і ротора. Результати експериментального тестування підтверджують ефективність запропонованого алгоритму ідентифікації.
Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація опорів, стійкість, адаптивний спостерігач потокозчеплення.