Кореньков Е. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:532.528
С. 117-125
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДОСЛІДНОГО КОМПЛЕКСУ-ТРЕНАЖЕРА

Е. В. Кореньков
Показано можливість підготовки відповідного персоналу для ефективного управління режимами роботи гідротранспортних систем із використанням дослідного комплексу-тренажера. Розроблено моделі віртуальних елементів гідротранспортних систем. Сконструйовані технологічні схеми, які відображають одиночну й групову роботу насосних агрегатів на трубопровідну мережу. Запропоновано узагальнений алгоритм конструювання технологічних схем гідротранспортних систем, що здійснює перевірку коректності з’єднання віртуальних елементів на схемі. Продемонстровано можливість формування керуючих впливів на електрогідравлічне обладнання для регулювання продуктивності відповідно до необхідного графіка водоспоживання. Отримано статичні й динамічні характеристики гідротранспортних систем при регулюванні технологічних параметрів із використанням автоматизованих засобів дослідницького комплексу-тренажера.
Ключові слова: дослідницький комплекс-тренажер, гідротранспортна система, технологічна схема, віртуальний елемент, перехідні процеси.