Коренькова Т. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:004.183
С. 8-21
Мова Рос.
Бібл. 17 назв.

ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОПЕРЕТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова
Уточнено підхід до декомпозиції миттєвої потужності полігармонічних сигналів на базі аналізу процесів частотного перетворення ортогональних складових напруги й струму. Показано, що порядок гармонік потужності визначається сумою й різницею частот гармонічних складових вихідних сигналів. Відзначено значення процесів енергоперетворення першого й другого роду при формуванні складових миттєвої потужності несинусоїдальних сигналів. Запропоновано математичний апарат і діаграми формування канонічних, неканонічних і псевдоканонічних компонент миттєвої потужності при різному гармонічному складі напруги й струму. Доведено ефект посилення знакозмінної складової потужності через збіг частот канонічних і псевдоканонічних компонент. Запропоновано показники енергопроцесів на базі ефективних значень миттєвої потужності й її компонент. Показано, що на енергетичний режим впливають не лише амплітудні значення гармонік напруги або струму, але й комбінація частот, що формують спектр гармонічних складових вихідних сигналів.
Ключові слова: процеси енергоперетворення, енергетичний режим, миттєва потужність, полігармонічний сигнал, ефективна потужність, показники енергопроцесів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 135-141
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ТЕСТОВОМУ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз існуючих методів визначення параметрів діючих насосних установок. Показано, що використання методу миттєвої потужності дозволяє розширити спектр визначених параметрів насосного комплексу без необхідності встановлення додаткової контрольно-вимірювальної апаратури. Запропоновано еквівалентну схему заміщення з розділенням параметрів на активні й індуктивні опори, що дозволяє враховувати інерційні втрати напору в трубопроводі. Доведено, що в основі ідентифікації повинні лежати рівняння енергобалансу складових миттєвої потужності всіх елементів енергетичного каналу насосного комплексу. Отримано достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення необхідних параметрів гідросистеми. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації параметрів насосних комплексів із груповою роботою насосних агрегатів із регульованим і нерегульованим електроприводом насосів.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосний комплекс.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.65.052
С. 14-20
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

Т. В. Коренькова, В. Г. Ковальчук
Доведено можливість визначення параметрів насосних комплексів на базі рівнянь енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Отримано систему ідентифікаційних рівнянь для ідеалізованого насосного агрегату, який працює на трубопровідну мережу з протитиском. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації технологічних нелінійностей.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, енергетичний критерій, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосный комплекс.