Коротаєв П. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    202-204

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ

НА ТИСК У ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ ЯК ЛІНІЇ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

В. Б. Клепiков, П. А. Коротаєв

Показано, що при пусках електроприводів насосів має місце істотне підвищення тиску у водогінних мережах, обумовлене хвильовими процесами у водогінній мережі як лінії з розподіленими параметрами. Саме дане явище може бути причиною частих поривів у мережах при їхній зношеності. Показано, яким чином засобами електропривода можна знизити амплітуду тиску у водогінній мережі залежно від її довжини.

Ключові слова: гідравлічний удар, насосний агрегат, підвищення тиску.