Котляров В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.07
С. 114-115
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

СИНТЕЗ СПOСТЕРІГАЧІВ З РЕДУКОВАНИМИ МОДЕЛЯМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

В. О. Котляров, Л. О. Жилевська
Запропоновано використання методів редукції моделей динамічних об’єктів для синтезу спостерігачів координат електромеханічних систем з пружними зв’язками. Розглянуто три групи методів редукції –евристичні, які обґрунтовано фізичними міркуваннями, та формальні – викреслювання коренів характеристичного поліному та збалансована реалізація моделі. Методи стисло описано. Якість редукції демонструють наведені графіки перехідних процесів. Надано порівняльний аналіз результатів застосування методів. Зроблено висновок про ефективність методів для широкого кола електроприводів.
Ключові слова: спостерігачі повного порядку, порівняння методів редукції, збалансована модель.