Ковач Д.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-69

С.    288-292

Мова  Англ.

Бібл.6 назв.

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОБІГРІВАЮЧОГО ПРИСТРОЮ ТА ЙОГО АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

М. Бачко, Д. Ковач

Висвітлено одну зі складових комплексної проблеми визначення алгоритму обчислення теплової енергії, яка потрібна для обігріву визначеного об’єкту, вибору обігріваючого пристрою та його альтернативних джерел живлення, а також обчислення експлуатаційних витрат на утримання об’єкту в розрахунку на 25 років. Прийнято, що визначено об’єкт обігріву, відомі значення необхідної теплової енергії, оскільки як обігріваючий пристрій обрано електричний котел. У першій частині роботи описується алгоритм вибору обігріваючого пристрою та розрахунок експлуатаційних видатків, коли всі змінні визначено. У другій частині проаналізовано виміряні дані поновлюваних джерел енергії та розглядається можливість їх використання. У кінцевій частині надано висновки та напрям наступних кроків дослідження, не наведених у даній роботі у зв’язку з лімітованим обсягом.

Ключові слова: нагрівання, енергія, фото гальваніка, алгоритм, електрика.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.07

С.    448-451

Мова  Англ.

Бібл.5 назв.

МЕХАТРОННА СИСТЕМА ТА ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

Р. Бучко, Д. Ковач

Описано мехатронну систему Teach-Robot та алгоритм голосового контролю шляхом простих інструкцій, який може бути використано для управління обладнанням автомобілів або робототехнічних систем.

Ключові слова: мехатронна система, розпізнавання мови.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.08

С.    493-496

Мова  Англ.

Бібл.6 назв.

ДЕЯКІ МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛАСТОМАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ СИЛИ НАТИСКАННЯ

А. Ходулікова, Д. Ковач

У першій частині даної роботи йдеться про метрологічні властивості еластомагнітних датчиків сили натискання з нормальним значенням 120 кН, які було спроектовано та виготовлено на кафедрі електричної інженерії та електричних вимірювань FEI TUKE. Eластомагнітнi датчики сили натискання засновано на використанні ефекту Віларі та належать до групи нелінійних систем. Другу частину роботи присвячено перевірці вихідної напруги еластомагнітних датчиків сили натискання з метою визначення відповідності значень магнітної індукції, отриманих за допомогою комп’ютерної симуляції тривимірної моделі в середовищі COSMOS/EMS, експериментальним результатам, отриманим шляхом вимірювання вихідної напруги.

Ключові слова: електромагнітні датчики, метрологічні властивості, симуляція, вихідна напруга.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    497-501

Мова  Англ.

Бібл.8 назв.

ШЕСТИФАЗНИЙ ПІДВИЩУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Д. Ковач, Я. Пердуляк

Представлено новий принцип підвищуючого перетворювача з високою ефективністю перетворення енергії, що дозволить ефективно використовувати енергію фотогальванічних сонячних комірок. Ефективне використання енергії досягається шляхом додавання п’яти паралельних гілок до звичайного підвищуючого перетворювача з одним ланцюгом. Ефективний алгоритм керування перемикачами дозволяє отримувати енергію з виходу фотогальванічного елементу з кожного з шести паралельних ланцюгів у будь-який момент часу. Побудовано математичну модель для симуляції роботи даного перетворювача та отримано результати симуляції для перевірки теоретичних властивостей багатофазного підвищуючого перетворювача. Ефективний алгоритм керування перемикачами гарантує, що майже вся енергія виходу фотогальванічного елементу сонячної батареї ефективно використовується.

Ключові слова: багатофазний підвищуючий перетворювач, фотогальваніка, SLPS інтерфейс, перетворення енергії, CCM-режим.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.08

С.    572-574

Мова  Англ.

Бібл.13 назв.

ВБУДОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Я. Мольнар, Д. Ковач

Робота присвячена діагностичній системі вимірювань, заснованій на вбудованій системі, яка може використовуватися для моніторингу силової системи автомобілів. Основну увагу приділено розробці силової частини системи та параметрів налаштувань системи.

Ключові слова: автоматизація, вбудовані системи, автомобіль.