Ковач Д.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 95-100
Мова Англ.
Бібл. 5 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОРІВНЯНО З БАГАТОФАЗНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НОВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Д. Ковач, Я. Пердуляк
Розглянуто проблему ефективності енергоперетворення перетворювачами на прикладі застосування вихідної енергії фотогальванічного елементу. Надано нову концепцію однофазного регульованого перетворювача. Показано, що ефективність енергоперетворення запропонованого однофазного регульованого перетворювача не є достатньою. Також розроблено новітню концепцію багатофазного регульованого перетворювача. Новітня концепція дозволяє більш ефективно використовувати енергію фотогальванічної комірки сонячної батареї порівняно з однофазним регульованим перетворювачем. Ефективне використання енергії досягається додаванням п’яти паралельних відводів до запропонованого однофазного регульованого перетворювача. Розроблений алгоритм керованого перемикання дозволив отримувати вихідну енергію фотогальванічного елементу через один із шести паралельних відводів у будь-який момент часу. Було синтезовано комп’ютерні моделі та побудовано лабораторні експериментальні установки, за допомогою яких отримано експериментальні дані для перевірки теоретичних властивостей однофазного та багатофазного регульованих перетворювачів.
Ключові слова: однофазний регульований перетворювач, багатофазний регульований перетворювач, ефективність перетворення енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 176-179
Мова Англ.
Бібл. 8 назв.

ТОПОЛОГІЇ СХЕМ ВИСОКОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ ЗАДАЧ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ 

М. Оцілка, Д. Ковач
Описано та узагальнено принципи роботи та властивості двох розроблених топологій високочастотних інверторів для застосування в задачах індукційного нагрівання. Описано топологію кіл, базові принципи роботи та деякі особливі властивості резонансних перетворювачів типу «напівміст» серії ZVZCS та «трирівневий ШІМ» серії ZVS.
Ключові слова: індукційне нагрівання, резонансний перетворювач, перемикання нульової напруги, перемикання нульового струму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-69
С. 260-264
Мова Англ.
Бібл. 4 назв.

АНАЛІЗ ТА ПЕРЕВІРКА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В ПРИМІЩЕННІ

М. Бачко, Д. Ковач
Проблема визначення розподілення теплового потоку є важливою для точного визначення теплової енергії, необхідної для досягнення бажаної температури у приміщенні. Ця проблема приймає більш вагоме значення в багатоповерхових будівлях, оскільки, як відомо, нагрівання відбувається від нижніх поверхів до верхніх, тому що частина теплової енергії спрямовується у висхідному напрямку. Проте частина теплоти спрямовується також і у низхідному напрямку, однак це лише випромінююча частина енергії, яка звичайно не складає 100 %. Використовувані на даний момент моделі не враховують даного факту, і вважається, що 100 % потоку теплової енергії спрямовується у висхідному напрямку. Надано аналіз даної проблеми, спробу визначення відсотка теплового потоку, формованого шляхом конвекції та шляхом випромінювання, оскільки дані результати необхідні для отримання більш точних результатів розрахунку теплових потоків. Надано експериментальну перевірку отриманих результатів.
Ключові слова: теплова потужність, тепловий потік, вимірювання, конвекція, випромінювання.