Коваль Т. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3
С. 105-112
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

О. П. Чорний, М. В. Загірняк, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль
Розвинено підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Розвиток цих підходів забезпечить отримання соціального й економічного ефекту при застосуванні лабораторного устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних лабораторних та дослідних стендів і комплексів.
Ключові слова: оцінювання якості навчання, кібернетична модель, віртуальні лабораторні комплекси.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.3:658.56

С.    579-584

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ КОМПЛЕКСИ – ЗАСІБ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, О. А. Чорна, Т. П. Коваль

Розглянуто підхід до аналізу процесу навчання студентів технічних спеціальностей з використанням віртуальних лабораторних комплексів. З використанням моделей самоорганізації виконано розрахунок ймовірностей процесу досягнення необхідного рівня навченості. Показано, що застосування віртуальних комплексів дозволяє формувати інформаційну діяльність студента, що сприяє самоорганізації процесу навчання і тим самим підвищує якість навчання.

Ключові слова: віртуальний лабораторний комплекс, імовірність навченості, самоорганізація знань.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U009288

Інв. № 0213U003323

 

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. В. Лашко, С. С. Романенко, Т. П. Коваль, О. А. Чорна, В. М. Сидоренко, В. Ю. Бельська.

Звіт з НДР: 53 с., 23 рис., 7 табл., 56джерел.

Об’єкт досліджень: Процеси підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Предмет дослідження. Організаційно-методологічні засади на основі інформаційних технологій.

Мета дослідження: розробка організаційно-методологічних засад організації навчального процесу у підготовці фахівців інженерних спеціальностей.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Експериментальні дослідження процесу навчання та його моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

Розвинені підходи до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Обгрунтовано застосування кібернетичних моделей для кількісного оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Підхід до організації навчання з використанням КНМК з інтегрованим ВЛК дозволяє реалізувати інформаційну діяльність студента при навчанні, що сприяє самоорганізації процесу навчання і, тим самим, дозволяє підвищити якість навчання студентів технічних спеціальностей. Для оцінки ступеня навченості групи або окремого студента, для оцінки складності тестових завдань та динаміки правильних відповідей у реальному часі запропоновані критерії, що базуються як на ймовірностних оцінках, так і на оцінках об’єму отриманої інформації.

Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.

Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.

Ключові слова: організація навчального процесу, моделювання процесу навчання, підготовка фахівців, компютеризовані навчально-методичні комплекси.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.