Ковальчук А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.548:621.314.21

С.    431-434

Мова  Укр.

Бібл.5 назв.

КВАЗІОПТИМАЛЬНЕ ДИСКРЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ В БЕЗКОНТАКТНІЙ КОНТРРОТОРНІЙ АВТОНОМНІЙ ВІТРОУСТАНОВЦІ

І. З. Щур, А. І. Ковальчук

З метою використання в контрроторній автономній вітроустановці для безконтактної передачі генерованої електроенергії, а також дискретного автоматичного регулювання розроблено комп’ютерну модель спеціального трифазного трансформатора з обертовою частиною. У моделі враховано наявність повітряного проміжку між пів-осердями, втрати в сталі під час його роботі від джерела змінної напруги та частоти, а також дискретне перемикання відпайок вторинної обмотки. Сформовано умову квазіоптимального дискретного регулювання навантаження синхронного генератора з постійними магнітами, який через трансформатор віддає електричну енергію до акумуляторних батарей. Приведено результати комп’ютерного моделювання системи в цілому.

Ключові слова: контрроторна автономна вітроустановка, трансформатор з обертовою частиною, квазіоптимальне дискретне регулювання.